Fasering/planning

We delen het werk op in 5 fasen, zoals op bovenstaand plaatje te zien is. De beoogde planning ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: eind september – eind oktober 2019
  • Fase 2: begin november – medio december 2019
  • Fase 3: begin januari – medio februari 2020
  • Fase 4: begin maart – medio april 2020
  • Fase 5: medio april – eind mei 2020
  • Groenvoorzieningen: oktober 2020

In elke fase hanteren wij dezelfde werkwijze. We delen de fasen op in werkvakken (subfasen) van ongeveer 40 meter. Per subfase werken we in een continue bouwstroom, waarbij we in de eerste week riolerings- en funderingswerk uitvoeren en in de tweede week starten met de bovenbouw. We zijn elke week in maximaal twee opeenvolgende subfasen aan het werk: bovenbouw in de ene subfase en riolering in de andere. En zo schuiven we met onze werkzaamheden op van oost naar west. Hierdoor is steeds maar een klein deel van de straat afgesloten.

Gondwerk Van Boekel

Fase 1

In fase 1 werken we aan het gedeelte tussen de Raadhuisstraat en Stationsstraat huisnummer 14. Deze fase bestaat uit 2 subfasen. Wij werken per subfase in een continue bouwstroom, waarbij we in de eerste week riolerings- en funderingswerk uitvoeren en in de tweede week starten met de bovenbouw.

Fase 2

In fase 2 werken we vanaf Stationsstraat huisnummer 14 tot en met de kruising Vloedsgraaf. Deze fase bestaat uit 4 subfasen. Wij werken per subfase in een continue bouwstroom, waarbij we in de eerste week riolerings- en funderingswerk uitvoeren en in de tweede week starten met de bovenbouw.

Fase 3

In fase 3 werken we vanaf de kruising Vloedsgraaf tot en met de kruising Pastoor Tissenstraat. Deze fase bestaat uit 3 subfasen. Wij werken per subfase in een continue bouwstroom, waarbij we in de eerste week riolerings- en funderingswerk uitvoeren en in de tweede week starten met de bovenbouw.

Fase 4

In fase 4 werken we vanaf de kruising Pastoor Tissenstraat tot de kruising Spoorstraat. Deze fase bestaat uit 4 subfasen. Wij werken per subfase in een continue bouwstroom, waarbij we in de eerste week riolerings- en funderingswerk uitvoeren en in de tweede week starten met de bovenbouw.

 

Fase 5

In fase 5 werken we aan de Spoorstraat en vanaf de kruising Spoorstraat tot Dorine Verschureplein. Deze fase bestaat uit 2 subfasen. Wij werken per subfase in een continue bouwstroom, waarbij we in de eerste week riolerings- en funderingswerk uitvoeren en in de tweede week starten met de bovenbouw.