Start fase 2

Betreft: Update week 44-2019:


Vanaf deze week zijn de werkzaamheden van Fase 2 van start gegaan.
Deze werkzaamheden worden de komende twee weken gecombineerd met de afronding van Fase 1. Hier is voor gekozen om de opgelopen vertraging in te halen.

Vanaf maandag 4 november 2019 zal het kruispunt Stationsstraat – Raadhuisstraat gedurende twee weken, mits de weersomstandigheden dit toelaten, worden afgesloten. Voor het doorgaande verkeer zal een omleiding worden ingesteld.

Zodra deze werkzaamheden gereed zijn, zal het kruispunt gezamenlijk met de Stationsstraat tot en met de kruising met de Mgr. Kerckhofsstraat opengesteld worden. Dit gedeelte is dan wederom voorzien van asfalt, behoudens de asfaltdeklaag.

Vervolgens worden de werkzaamheden van Fase 2, vanaf Stationsstraat 14 tot en met de kruising Stationsstraat – Vloedsgraaf, volgens planning uitgevoerd.