Fase 5

Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat we een nieuws bericht hebben geplaatst. De vooruitgang op het werk heeft echter niet stil gestaan. Inmiddels zijn we met de werkzaamheden gevorderd tot in fase 5 en word er een start gemaakt met het aanbrengen van de beplanting. 

Ongeacht de onstuimige tijd i.v.m. met de corona uitbraak heeft het team er zorg voorgedragen dat werkzaamheden redelijk binnen de planning zijn gebleven. Met hier en daar wat op onthoud kunnen we de eindstreep nu dan ook bijna zien. De voortvarende uitvoering is ook te wijten aan de aanwonende. De samenwerking verloopt hierin soepel en voortvarend.   

Komende weken ronden wij de rioolwerkzaamheden af en zullen wij maatregelen treffen voor het aanbrengen van de asfalt deklaag. Hierdoor zal nog een lokale afzetting bij de (momenteel niet zichtbare) rioolputten worden geplaatst. De bereikbaarheid voor de aanwonende blijft echter gewaarborgd.