Bereikbaarheid

Voetgangers hebben altijd aan minimaal één zijde van de straat doorgang. Huizen, winkels en bedrijfspanden zijn altijd te voet bereikbaar. Door de korte werkvakken zijn de huizen, winkels en bedrijfspanden zelfs met de auto bereikbaar tot dicht bij de voordeur. Onze omgevingscoördinator stemt specifieke bereikbaarheidsbehoeften af met ondernemers en bewoners. In het weekend stellen wij de werkvakken open voor bestemmingsverkeer.

Bereikbaarheidsflyers

We hebben bereikbaarheidsflyers beschikbaar gesteld aan ondernemers.
Hieronder kunt u ze downloaden.

Stationsstraat Stein Reconstructie Van Boekel

Omleiding Afzetting Stationsstraat Fase 1-1

Omleiding Stationsstraat Fase 1-2 t/m 3-2

Omleiding Stationsstraat 3-3 t/m 5-2

Voorwaarschuwing Kruising Raadhuisstraat-Schoolstraat

Voorwaarschuwing Dorine Verschureplein

Voorwaarschuwing Dorine Rotonde Steinderweg