Bewonersbijeenkomst 11-09-2019

Betreft: Reconstructie Stationsstraat Elsloo

Op woensdag 11 september 2019 heeft de bewonersbijeenkomst plaatsgevonden voor het project “Reconstructie Stationsstraat Elsloo”.  Deze bijeenkomst stond in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door Van Boekel.

Circa 50 aanwezigen werden hartelijk ontvangen met een welkomstwoord gegeven door wethouder Danny Hendrix, waarna het projectteam werd voorgesteld. Het projectteam bestaat uit enerzijds de Gemeente Stein (opdrachtgever) en anderzijds Van Boekel Regionaal (opdrachtnemer).

Tijdens de presentatie heeft Van Boekel haar Plan van Aanpak gepresenteerd waarin met name de werkmethodiek, fasering, verkeersomleidingen, overlastbeperking en communicatie centraal staan.

In het kader van duurzaamheid wordt er voor dit project veel aandacht gevestigd op het afkoppelen van het hemelwater. Er zijn al veel aanmeldingen binnengekomen van bewoners om hun hemelwaterafvoer af te laten koppelen van het huidige rioolstelsel en aan te laten sluiten op het nieuwe infiltratieriool.

Ter afsluiting van de avond kregen bewoners de kans om vragen te stellen aan het projectteam.
Uit de persoonlijke gesprekken met bewoners zijn veel goede tips en aandachtspunten voortgekomen. Gedurende het project staat communicatie naar en met de buurt hoog in het vaandel om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Van Boekel ziet uit naar een voorspoedige uitvoering van het project!